Iron Dome, hệ thống tên lửa phòng không nổi tiếng của Israel, đã diệt cùng lúc 15 tên lửa do các chiến binh Palestine nã vào khu vực dân cư.