Đang quay một bộ phim hành động, đã mệt nhưng đạo diễn vẫn cố gắng làm việc. Ông bảo diễn viên chính:

- Anh phải nhảy từ nóc ngôi nhà này xuống đường.

Nhìn xuống, anh chàng nhăn mặt:

- Làm sao tôi nhảy được. Căn nhà này có những 3 tầng. Mất mạng như chơi.

Đạo diễn xua tay:

- Không sao, đây là cảnh cuối cùng rồi.