Hanoinet - The Class (Entre les Murs - Lớp học) của ĐD Laurent Cantet, bộ phim mang về Cành cọ vàng danh giá cho người Pháp sau 21 năm chờ đợi tại LHP Cannes 61 chính thức được chọn đi Oscar 2009, ứng cử cho hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.