Sự thay đổi khí hậu trên toàn cầu do việc tăng trưởng khí lồng kính sẽ dẫn đến những nguy cơ lớn. Các tổ chức khoa học đã nhiều thập kỷ phác thảo một viễn cảnh ngày càng rõ nét và cảnh báo vấn đề đến mọi người.