(TNO) Hôm 24.3, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan (thuộc Bộ Công thương) thông báo về hiện tượng một số doanh nghiệp Việt Nam bị lừa đảo trên thị trường Pakistan.

Theo đó, các tổ chức lừa đảo thường lấy tên công ty giả có chữ cuối cùng là Corporation; không đưa số điện thoại cố định mà chỉ đưa số điện thoại di động; không đưa số fax hoặc đưa số fax sai; thường đưa các địa chỉ email công cộng như yahoo, hotmail (trong khi địa chỉ email của doanh nghiệp Pakistan thường là: tên doanh nghiệp @cyber.net.pk). Đồng thời các tổ chức lừa đảo thường đưa ra các điều kiện hợp đồng để có thể tẩu tán tiền/hàng thật nhanh (như thanh toán trả tiền ngay; yêu cầu gửi thẳng chứng từ cho đại lý thu đổi ngoại tệ). Thương vụ Việt Nam tại Pakistan nhấn mạnh, các tổ chức lừa đảo chỉ thực hiện được hành vi lừa đảo khi các doanh nghiệp Việt Nam quá sơ hở như không yêu cầu giám định uy tín kiểm tra hàng trước khi giao nhận; không gửi chứng từ giao nhận hàng qua ngân hàng... Thủy Lưu