Cách FA tận hưởng tối cuối tuần; đi học lúc nào cũng có 2 loại học sinh...

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 1

Cuộc đời đã vùi dập những ước mơ của tôi như thế nào.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 2

Hai bố con sao y bản chính.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 3

Cách FA tận hưởng tối cuối tuần.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 4

Cho hết vào mồm để không ai giành ăn được với mình.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 5

Đi học lúc nào cũng có 2 loại học sinh như này đây.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 6

Càng trưởng thành thì ước mơ càng bé lại.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 7

Em đợi tí nhé anh chưa xong việc.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 8

Giật mình hốt hoảng khi thấy đôi chân lông lá (của cún) trên giường.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 9

Rõ hơn nữa là đang cần rất rất nhiều tiền.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 10

Không phải sợ ô nhiễm, bốc mùi hay bệnh qua đường hô hấp.

Cang truong thanh thi uoc mo cang be lai. - Anh 11

Mình cũng có xe ngựa hoành tráng chứ bộ.