Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Cảng Nghệ Tĩnh vào giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo đó, 21,517,200 cp Cảng Nghệ Tĩnh sẽ chính thức giao dịch vào ngày 29/01/2016 với giá tham chiếu 12,100 đồng/cp. Mã chứng khoán là NAP.

Tài liệu đính kèm:
HNX_2016.01.25_Ngay giao dich dau tien NAP.PDF