Gần 2 tuần nữa học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Mỗi trường và từng học sinh có cách thức riêng để việc ôn thi hiệu quả nhất, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm như hiện nay.