QĐND - Học kỳ 2 năm học (2012-2013) Thượng sĩ Hà Thanh Xuân, học viên Tiểu đội 3, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 (Trường Đại học Chính trị) có kết quả các môn học liên tục đạt điểm giỏi, nhiều nội dung anh đạt điểm 10, theo đó kết quả học tập từ đầu khóa tới năm học thứ ba, anh đạt giỏi vững chắc (8,26 điểm).

Tìm hiểu chúng tôi được biết, “bí quyết” học giỏi của Xuân chính là sự say mê, chịu khó nghiên cứu tài liệu để vận dụng vào thực tiễn, học hiểu chứ không học thuộc lòng, quá trình ôn tập lý thuyết phải được tiến hành song song với tìm hiểu thực tế, dành thời gian cho nghiên cứu thực tiễn gấp nhiều lần học lý thuyết. Anh lấy ví dụ như môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự mà anh vừa đạt điểm giỏi, thì ngoài kiến thức cơ bản thầy truyền đạt cần phải nghiên cứu kỹ tình hình lịch sử và sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Bác Hồ và quá trình xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh theo tư tưởng của Người. Thời gian nghiên cứu tài liệu tham khảo của anh ở môn học này chiếm tới 80% thời gian ôn tập.

Thượng sĩ Hà Thanh Xuân miệt mài nghiên cứu tài liệu học tập.

Để kiến thức có độ sâu và bền vững theo Xuân quá trình học phải gắn với nghiên cứu khoa học, vừa là hệ thống lại kiến thức, nghiên cứu, tìm tòi cái mới nâng cao khả năng sáng tạo và phát huy khả năng của mình trong quản lý chỉ huy bộ đội sau này. Năm học vừa qua, anh đã nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học viên đào tạo Tiểu đoàn 1 (Trường Đại học Chính trị) được các cấp đánh giá cao. Thời gian tới anh sẽ nghiên cứu thêm đề tài về nâng cao chất lượng học tập gắn với vai trò người cán bộ chủ trì hoạt động CTĐ, CTCT đối với học viên.

Phương pháp học tập của Hà Thanh Xuân đã được phổ biến rộng rãi trong Đại đội 3, áp dụng nó 100% học viên có kết quả học tập trung bình của đại đội đã vươn lên khá, giỏi.

Bài và ảnh: MINH TRƯỜNG – QUANG THẮNG