TTO - Sống cùng nhau suốt 57 năm, ông Juan Jereos, 90 tuổi và bà Estela, 83 tuổi ở thành phố Bacolod (Philippines), vẫn cảm thấy chưa có nhau một cách đầy đủ.