TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV nhấn mạnh điều này khi đề cập công tác cán bộ.

'Can xoa bo tinh trang be phai, hau due' - Anh 1

Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể vào ngày 9/10 tại Hà Nội.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, Trung ương cần đi sâu phân tích, làm rõ, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu. Trong đó, nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV đồng tình về quan điểm và nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, đồng thời mong muốn công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của tổ chức Đảng, Nhà nước phải thật hiệu quả, sát với thực tiễn cuộc sống; tăng cường hơn nữa việc tu dưỡng đạo đức của người cán bộ, đảng viên; chống biểu hiện mê tín dị đoan ngay trong hệ thống cán bộ; loại bỏ căn bệnh hình thức, chấn chỉnh tình trạng suy thoái đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, cần xóa bỏ ngay tình trạng bè phái, "hậu duệ" trong công tác cán bộ. Cần chú ý đến sự công bằng trong môi trường phấn đấu và cống hiến.

Liên quan tới nội dung tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lâm Hồng Sơn, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho rằng, việc học tập và làm theo còn nặng về hình thức.

“Tuyên truyền kết quả học tập đạt được nhưng mặt không được hiện nay còn lớn quá. Tại sao việc học tâp có kết quả cao mà tham nhũng không giảm?Chúng ta phải thẳng thắn nói ra như vậy”, ông Lâm Hồng Sơn cho biết thêm./.

Hữu Trãi-Phan Ánh - VOV/ĐBSCL