Tại Hội thảo quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, diễn ra ngày 24/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Để có các giải pháp lâu dài và bền vững bảo vệ trẻ em trước các nạn xâm hại, bạo lực cần phải xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em.

Bộ trưởng chỉ rõ hai việc cần làm ngay để đáp ứng các yêu cầu an toàn cho trẻ em: Một là, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ xã hội, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; đặc biệt ở cấp xã, phường, thôn, bản, cụm dân cư. Hai là, củng cố, hình thành các dịch vụ xã hội bảo vệ trẻ em có tính hệ thống, liên tục và chuyên nghiệp theo cả hai hình thức công ích nhà nước và xã hội hóa. Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 41 tỉnh, thành phố; các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em cũng đã phân tích thực trạng và nguyên nhân của tình hình bạo lực, xâm hại trẻ em trong thời gian qua để có cơ sở điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Theo đó, trong nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực, xâm hại trẻ em, có những vấn đề thuộc về thi hành pháp luật, năng lực quản lý, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, công chức có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; có những vấn đề thuộc về định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, sự hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật - đặc biệt là pháp luật bảo vệ trẻ em, tôn trọng và thực hiện các quyền của trẻ em. Những con số đáng chú ý về tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em cũng đã được công bố tại hội thảo lần này. Theo báo cáo của Bộ Công an, bình quân một năm xảy ra trên 100 vụ giết trẻ em, 800 vụ xâm hại tình dục với khoảng 900 em là nạn nhân và 50 vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em được phát hiện và xử lý hình sự. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: từ đầu năm học 2009-2010 đến nay, trên toàn quốc đã xảy ra khoảng 1.598 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học; các trường đã xử lý kỷ luật khiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1.558 học sinh, buộc thôi học có thời hạn (3 ngày, 1 tuần, 1 năm học) 735 học sinh.../.