QĐND - Chiều 24-3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận, góp ý về Dự án Luật Dân quân tự vệ. Thay mặt Ban soạn thảo, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc tờ trình Dự án Luật...