Một LĐBĐ địa phương, khi ban chấp hành mới vừa nhận bàn giao thì tá hỏa bởi nghe là nhiệm kỳ trước làm lời lắm nhưng thực tế thì âm nặng nề.

Nguyên nhân được chỉ ra là nhiệm kỳ cũ đã ăn vào cái đuôi của mình khiến nhiệm kỳ mới ôm hận.

Lạ ở chỗ phần nhiệm kỳ cũ cứ báo lời và báo có tài trợ các khoản rất đậm nhưng đến khi kết sổ sách thì chẳng có tiền tài trợ khiến phải rút ruột tiền nhà mang đi đắp vào các khoản chi quá hớp.

Khổ thân những người thế vai và thế thân giờ cứ phải loay hoay với các khoản nợ nên lấy đâu phát triển bộ máy liên đoàn và phát triển bóng đá địa phương.

Đúng là quýt làm cam chịu.

Lạ là điều này vẫn thường xảy ra trong làng bóng đá ta.

NG.NGUYÊN