:35: vợ chồng mình mơi lấy nhau chưa có nhiều tiền làm nhà lên cần sự tư vấn và thiết kế giùm của các anh chị đi trước. sơ đồ đất như sau: Attachment 134756 (http://www.webtretho.com/forum/attachments/f112/134756-can-tu-van-thiet-ke-nha-cho-nhung-gia-dinh-tre-chua-co-nhieu-tien-lam-nha-thang.doc) cảm ơn các anh chị nhiều nhiều. :35:

:35: vợ chồng mình mơi lấy nhau chưa có nhiều tiền làm nhà lên cần sự tư vấn và thiết kế giùm của các anh chị đi trước. sơ đồ đất như sau: Đính Kèm 134756 cảm ơn các anh chị nhiều nhiều. :35: Tập tin đính kèm thang.doc (28.0 KB)