Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) cho biết, để thiết bị đo an toàn thực phẩm cho kết quả có độ tin cậy chấp nhận được, đòi hỏi nhiều điều kiện về chỉ tiêu cần xác định, ngưỡng phát hiện thích hợp, điều kiện duy trì khả năng đo lường, được kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ, đánh giá xem xét có cơ sở khoa học và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Can trong trong viec mua sam may do an toan thuc pham - Anh 1

Hiện nay, hầu hết các thiết bị loại này được rao bán trên mạng đều không có nguồn gốc rõ ràng. Các thông tin cung cấp kèm theo tính năng kỹ thuật thiếu cơ sở khoa học. Nhiều nhà cung cấp còn kèm theo kết quả thử nghiệm hay chứng nhận để thuyết phục người tiêu dùng. Thế nhưng, kết quả này phần lớn không có giá trị xác nhận khả năng phát hiện hay xử lý độc tố của thiết bị, do chỉ là kết quả thử nghiệm trên mẫu thiết bị trong điều kiện cụ thể chưa đầy đủ tính khoa học, khả năng phát hiện độc tố và độ tin cậy như quảng cáo chưa được kiểm chứng.

Ông Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm Quatest 3 khuyến cáo: Đến nay, chưa có thiết bị nào được cơ quan nhà nước thẩm định. Người tiêu dùng cần cẩn trọng trong việc mua sắm các loại thiết bị này.

Xuân Trinh

Can trong trong viec mua sam may do an toan thuc pham - Anh 2