TT - Theo dự kiến, dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2008 để phục vụ khai thác sân bay Trà Nóc. Thế nhưng, sân bay đã đưa vào sử dụng mà tuyến đường này vẫn chưa xong. Vì vậy TP Cần Thơ phải điều chỉnh kế hoạch hoàn thành dự án này vào giữa năm 2009.