Theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, đợt 1 xét duyệt hồ sơ đăng ký công tác theo chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực TP Cần Thơ giai đoạn 2007 – 2011 đã có 14 thạc sĩ, cử nhân đạt yêu cầu, gồm 2 thạc sĩ (sẽ công tác tại sở, ngành) và 12 cử nhân.