Hanoinet - Hiện nay, cả Thủ đô đang ra sức thực hiện hết Nghị định 146/CP đến 32/CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế ùn tắc và tai nạn giao thông.