Hanoinet - Dường như đã thành quy luật, ban ngày các "bà chị" vai đeo túi xách, tay cầm quạt giấy phe phẩy, ngồi túm tụm "buôn dưa lê".