PGS - TS Bùi Xuân An - ĐH Hoa Sen cho rằng để tập hợp một đội ngũ mang tính chất liên ngành, đa ngành, rất nhiều cơ quan cùng làm, Nhà nước cần tạo điều kiện để họ được lên tiếng, được nói những quan điểm của mình.

'Can tap hop khoa hoc lien nganh' - Anh 1

Phó giáo sư - tiến sỹ Bùi Xuân An - Đại học Hoa Sen. Ảnh: Ngọc Vũ

"Các nghiên cứu cần được các bên sản xuất - đặc biệt là doanh nghiệp - kết nối để biến nghiên cứu thành tiền thông qua việc đưa nó vào sản xuất. Nhiều nhà khoa học mất hàng chục năm trời mới cho ra một công trình nghiên cứu, nếu cất trong ngăn kéo thì thật lãng phí. Cần có một hành lang pháp lý hoặc một cơ chế đặc biệt nào đó để kết nối giữa các bên, để nghiên cứu ra đời có thể đến tay nhà sản xuất.

Thời gian qua, các chính sách của Đảng và Chính phủ về khoa học đều rất tốt. Ví dụ, khi chúng tôi làm dự án về năng lượng tái tạo, Nhà nước đã có chính sách giảm thuế đối với những máy móc phục vụ chương trình năng lượng tái tạo, thậm chí thuế bằng 0.

Tuy nhiên, việc thực thi chính sách ưu đãi còn rườm rà, thủ tục khó khăn. Chẳng hạn, nhiều công ty nhập máy phát điện từ biogas (về lý thuyết là máy dùng cho việc tái tạo năng lượng đáng lẽ phải được hưởng chính sách ưu đãi về thuế) bị đánh thuế ngang với máy phát điện bằng dầu" - Phó giáo sư - tiến sỹ Bùi Xuân An - Đại học Hoa Sen cho biết.

Tuệ Minh (Ghi)