Trong thực tiễn đời sống xã hội, có những vấn đề phát sinh, nằm ngoài những quy định của Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2000 và cần thiết phải đưa vào Luật sửa đổi như mang thai hộ, ly thân, xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (chế độ tài sản ước định)... cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngày 16/4 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân & Gia đình (HN&GĐ) trực tuyến với 62 tỉnh, thành. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban soạn thảo dự án sửa đổi Luật HN&GĐ năm 2000 và đại diện các bộ, ban, ngành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ những ưu điểm của Luật HN&GĐ năm 2000, đồng thời chỉ ra các hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện và xây dựng Luật HN&GĐ.

Trong 12 năm thực thi, Luật HN&GĐ năm 2000 đã góp phần tích cực trong công tác: quản lý nhà nước về gia đình; hộ tịch; phổ biến, giáo dục pháp luật; xét xử của ngành TAND; kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố của ngành Kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, Luật này cũng thể hiện một số bất cập, hạn chế trong một số vấn đề như: tuổi kết hôn; các trường hợp cấm kết hôn, hủy kết hôn; cấm kết hôn giữa những người cùng giới; về quan hệ chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn; xác định cha, mẹ, con; ly hôn...

Điều đáng chú ý là trong thực tiễn đời sống xã hội, có những vấn đề phát sinh, nằm ngoài những quy định của Luật HN&GĐ năm 2000 và cần thiết phải đưa vào Luật sửa đổi như mang thai hộ, ly thân, xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (chế độ tài sản ước định)... cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Liên quan đến Luật HN&GĐ năm 2000 và dự thảo sửa đổi Luật này, Báo CAND sẽ tiếp tục có bài phản ánh, đặc biệt là các vấn đề được nhiều người quan tâm như: độ tuổi kết hôn, hôn nhân đồng giới, hôn nhân có yếu tố nước ngoài...