Ngày 8/2, tại Diễn đàn Thống kê thương mại năm 2011 ở Geneva (Thụy Sỹ), hơn 200 quan chức đến từ các nước phát triển và đang phát triển nhất trí cho rằng các số liệu và phương pháp thống kê hiện nay cần phải được cải thiện để phản ánh đúng hơn và hiệu quả hơn hiện trạng thương mại toàn cầu.

Các nhà thống kê tham gia diễn đàn đã đề nghị xem xét lại phương thức phân loại hàng hóa công nghiệp và dịch vụ hiện hành để phản ánh tốt hơn những thay đổi trong cơ cấu sản xuất toàn cầu, sự xuất hiện những sản phẩm mới và chức năng kinh doanh mới. Theo họ, các nguồn dữ liệu hiện hành như số liệu thống kê buôn bán hàng hóa của hải quan, các số liệu kinh doanh và buôn bán quốc gia, các dữ liệu điều tra kinh tế, các khảo sát kinh doanh và các hồ sơ hành chính khác cần được liên thông với nhau. Sự liên thông như vậy đặc biệt thích hợp để đánh giá và hiểu đúng hiện trạng trong dây chuyền giá trị gia tăng và giá trị toàn cầu trong thương mại quốc tế... Các nhà thống kê đã nêu lại vấn đề về tính chính xác và tương hợp của những số liệu thống kê thương mại toàn cầu hiện nay trong quan hệ trực tiếp giữa các dây chuyền giá trị toàn cầu, buôn bán hàng hóa và dịch vụ, việc làm với sự phụ thuộc lẫn nhau đang tăng lên nhanh chóng giữa các nền kinh tế. Diễn đàn cũng nêu bật sự cần thiết phải cải thiện sự tương hợp của các số liệu thống kê thương mại quốc tế bằng việc hòa nhập chặt chẽ hơn những thông tin thương mại hiện hành với quy mô kinh tế, xã hội, tài chính, và môi trường của hoạt động buôn bán này. Tất cả các nước đều được khuyến cáo phát triển hệ thống sổ sách quốc gia tương ứng để nhận dạng những công ty, đơn vị năng động trong hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thống kê quốc gia, các ngân hàng trung ương, các cơ quan hải quan và các bộ liên quan./. (TTXVN/Vietnam+)