Trong một báo cáo hôm 17-4, Bộ Kế hoạch Đầu tư nêu ra 7 dự án lớn tại Hà Nội và TPHCM có thể đình hoãn ngay trong năm 2008.