(CATP) Nhà ông Phạm Văn Nô và Trần Xuân Thịnh - số 122D và 122E Bùi Thị Xuân (P. Phạm Ngũ Lão, Q1) cùng kinh doanh nước giải khát. Do tranh giành khách, ngày 1-8-2007 gia đình ông Thịnh cùng người làm sang đập phá quán ông Nô, đánh vợ...