Khoa học đã chứng minh với trẻ nhỏ hoạt động thể dục và các môn thể chất giúp các em phát triển một cách toàn diện cả về tâm sinh lý cũng như nâng cao khả năng tiếp nhận các kiến thức khác.

Trong nhà trường, bên cạnh sự chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của các em nhỏ thì các môn thể thao cũng như các môn giáo dục thể chất với bản chất là vận động, là một phương tiện hữu ích, hợp lý giữa chế độ học tập và nghỉ ngơi tích cực, giữ gìn và nâng cao sức khỏe, năng lực hoạt động trong tất cả các thời kỳ học tập.

Can nang cao bo mon Giao duc the chat cho tre - Anh 1

Các môn học giáo dục thể chất được đẩy mạnh trong nhà trường.

Đối với thế hệ trẻ, GDTC và thể thao lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vì đây là thời kỳ nhạy cảm nhất để phát triển và hoàn thiện thể chất, nhân cách trong cuộc đời của con người.

GDTC trong nhà trường có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy và bồi dưỡng nhân tố con người. Đồng thời góp phần nâng cao thể lực GD nhân cách, đạo đức lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và phát huy tinh thần dân tộc của con người Việt Nam, tăng cường và giữ vững an ninh quốc phòng.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

Can nang cao bo mon Giao duc the chat cho tre - Anh 2

Gia đình cũng tự tạo cho các con có thói quen hoạt động thay vì ngồi nhà chơi điện thoại.

Bên cạnh sự cố gắng của nhà trường và các cấp giáo dục thì ngay từ phía gia đình , phụ huynh cũng phải tạo và rèn cho các con có một thói quen và một lịch sinh hoạt hợp lý. Với nhiều thời gian tham gia các hoạt động thể chất, vui chơi bổ ích.

Việc phân bổ một thời gian sinh hoạt phù hợp giữa lịch học tập, các công việc trong gia đình thì phụ huynh nên bổ sung nhiều hơn cho các em khoảng thời gian tham gia một số bộ môn thể thao nhất định.

Điều này có thể giúp các em nâng cao được sức đề kháng của cơ thể và cũng để các em có một sự phát triển cân bằng giữa tri thức và thể lực. Cùng với đó, ngay chính phụ huynh cũng có thể có những khoảng thời gian hoạt động, vui chơi rất bổ ích cùng nhau.

Tuyết Nhung