Bỏ quy định về diện tích quảng cáo trên báo điện tử

Trong phiên thảo luận về dự luật Điện lực hôm qua (17.4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cũng chưa thống nhất được nên quy định nhà nước tiếp tục định giá điện hay thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Cả 2 phương án sẽ được trình xin ý kiến QH.

Phát biểu tại buổi thảo luận, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Không nên quy định Thủ tướng quyết định giá bán điện bình quân như một số ý kiến mà chỉ nên quy định mức giá trần với mặt hàng này, thực hiện giá điện linh hoạt theo cơ chế thị trường có bàn tay điều tiết của nhà nước trong trường hợp cần thiết. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển đề nghị: “Để những người mua điện thấy mức giá nhà nước quyết định như thế là hợp lý, cần công khai cơ sở tính giá điện”.

Cũng hôm qua, khi thảo luận về những ý kiến khác nhau của dự luật Quảng cáo, đa số ý kiến nhất trí với các đề xuất của cơ quan thẩm tra chỉnh lý dự luật, trong đó có việc bỏ quy định về diện tích quảng cáo trên báo điện tử, kèm theo quy định “phần quảng cáo cố định không được lẫn vào nội dung tin; đối với quảng cáo không cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo. Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây sau khi nhấp chuột”.

TVQH tán thành ý kiến cơ quan thẩm tra về một số nội dung đáng chú ý khác như không cấm các báo điện tử quảng cáo trên trang chủ; quy định nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử viễn thông chỉ được gửi tin không quá 3 tin nhắn quảng cáo đến một số điện thoại trong khoảng thời gian từ 7 - 22 giờ, không quá 3 thư điện tử đến một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ...

Bảo Cầm