Chiều 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Can Loc, Hong Linh to chuc hoi nghi hiep thuong lan 3 - Anh 1

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, từ ngày 23/3-7/4, UBMTTQ các xã, thị trấn nơi có người ứng cử HĐND huyện cư trú phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Các hội nghị đã diễn ra dân chủ, cởi mở, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định; với gần 5.000 lượt cử tri tham gia, các ứng viên được cử tri tán thành 100%.

Trong các cuộc hội nghị đã ghi nhận hàng trăm lượt ý kiến, đa số gửi gắm niềm tin của cử tri đối với người ứng cử, mong các ứng viên nếu trúng cử sẽ thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho cử tri nơi ứng cử.

Hội nghị hiệp thương đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất lựa chọn 56 đại biểu đảm bảo đúng với cơ cấu thành phần, tỷ lệ nữ, tôn giáo, người ngoài Đảng, lập danh sách chính thức để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Chiều 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Can Loc, Hong Linh to chuc hoi nghi hiep thuong lan 3 - Anh 2

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác và nơi làm việc đối với những người ứng cử; báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 48 người ứng cử để bầu ra 30 đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ. Võ - T. Hằng-C. Hà

Xem chi tiết

Địa phương có thể thành lập thêm các tổ chức trung gian ?

Can Loc, Hong Linh to chuc hoi nghi hiep thuong lan 3 - Anh 3

(Baohatinh.vn) - Trường hợp đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã chỉ có một khu vực bỏ phiếu thì nhiệm vụ và số lượng thành viên của ban bầu ...

Thực hiện tốt sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn ngày bầu cử

Can Loc, Hong Linh to chuc hoi nghi hiep thuong lan 3 - Anh 4

(Baohatinh.vn) - Ngày 13/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Tham mưu phó Quân khu làm trưởng đoàn ...

Liên quan

Địa phương có thể thành lập thêm các tổ chức trung gian ?

Thực hiện tốt sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn ngày bầu cử

Tổ bầu cử ở địa phương không có đơn vị hành chính xã/thị trấn

Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên đầu tiên sau kiện toàn

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ở Nghi Xuân: Chặt chẽ, dân chủ!

Xem nhiều

Can Loc, Hong Linh to chuc hoi nghi hiep thuong lan 3 - Anh 5

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, từ ngày 23/3-7/4, UBMTTQ các xã, thị trấn nơi có người ứng cử HĐND huyện cư trú phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Các hội nghị đã diễn ra dân chủ, cởi mở, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định; với gần 5.000 lượt cử tri tham gia, các ứng viên được cử tri tán thành 100%.

Trong các cuộc hội nghị đã ghi nhận hàng trăm lượt ý kiến, đa số gửi gắm niềm tin của cử tri đối với người ứng cử, mong các ứng viên nếu trúng cử sẽ thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho cử tri nơi ứng cử.

Hội nghị hiệp thương đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất lựa chọn 56 đại biểu đảm bảo đúng với cơ cấu thành phần, tỷ lệ nữ, tôn giáo, người ngoài Đảng, lập danh sách chính thức để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Chiều 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Can Loc, Hong Linh to chuc hoi nghi hiep thuong lan 3 - Anh 6

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác và nơi làm việc đối với những người ứng cử; báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 48 người ứng cử để bầu ra 30 đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ. Võ - T. Hằng-C. Hà

Xem chi tiết