(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham dự và phát biểu trong cuộc họp mặt kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại Hậu Giang sáng nay (28/7).

Gặp mặt với 250 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách là một trong những mối quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ; đồng thời vận động toàn quân, toàn dân chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, góp phần giữ vững ổn định về chính trị xã hội, tăng thêm lòng tin trong nhân dân. Bởi vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Ngành Lao động Hậu Giang cần làm tốt hơn nữa việc chăm lo cho thương binh liệt sĩ. Chúng tôi đề nghị Tỉnh ủy, UBND và các tổ chức cần chăm lo cho đời sống của các gia đình chính sách, làm sao để đến 2010 phấn đấu giải quyết cơ bản việc thoát nghèo ở các hộ gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ…”./. Thanh Tùng