(HNM) - Sáng 27-5 tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo và biểu diễn nhạc cụ truyền thống”. Đây là dịp để nhà quản lý, nghiên cứu âm nhạc, các giảng viên Khoa nhạc cụ truyền thống (NCTT) của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và nhiều trường khác đánh giá quá trình đào tạo và biểu diễn NCTT trong nửa thế kỷ qua.