Sau khi Báo SGGP đăng bài “Ngành du lịch phải dọn nhà để đón khách” (ngày 16-11-2007), trang Thương mại-Công Nông nghiệp-Đầu tư đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp trong ngành. Nhìn chung, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại đối với tình hình thực tế là hiện nay đang vào mùa đón khách quốc tế nhưng chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn...