Sáng nay, 28/05, các ĐBQH đã dành toàn bộ thời gian để bàn thảo nhằm xác định đối tượng của Luật Công nghệ cao (CNC). Việc dành kinh phí lớn và ưu tiên khuyến khích các đối tượng trong lĩnh vực CNC, nguồn nhân lực cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai CNC được các ĐBQH đặc biệt chú trọng.