(VnMedia) - Chất vất Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, các đại biểu quan tâm nhiều tới việc xây dựng bộ máy Chính phủ khóa mới; đồng thời tập trung các ý kiến về việc đảm bảo cân bằng về chính sách cho các cán bộ cấp xã.