Ngày 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc, và tiếp xúc cử tri tại huyện ủy Phú Xuyên.

Can co giai phap mo rong cac vung chuyen canh - Anh 1

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy yêu cầu Huyện ủy Phú Xuyên tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, trước hết là công tác cán bộ, chủ động quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ngay từ bây giờ. Trước mắt, huyện cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện thực chất, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện đúng tiến độ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị vừa bảo đảm tinh giản biên chế, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện vật chất, con người thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính trong năm 2017.

Đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cần có giải pháp mở rộng các vùng chuyên canh, tăng cường các kết nối với thị trường, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiến tới xuất khẩu.

Theo đó, Sở Công thương phải bám chặt cơ sở, nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của từng vùng chuyên canh, từng làng nghề để kịp thời hỗ trợ, nhất là tiêu thụ sản phẩm. Tái cơ cấu kinh tế phải đi vào thực chất, tháo gỡ được những vướng mắc cụ thể.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng giao Ban Cán sự UBND thành phố xem xét, giải quyết 16 kiến nghị trong báo cáo của huyện và những kiến nghị được nêu trực tiếp tại cuộc làm việc.

H.Vũ

Từ khóa

giải pháp mở rộng vùng chuyên canh