Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Phiên họp của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) diễn ra tại trụ sở Bộ Công Thương.

'Can chu dong danh gia hoi nhap' - Anh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Hiệu yêu cầu BCĐLNKT cần đánh giá nghiêm túc những cơ hội và thách thức khi tham gia các cam kết quốc tế. (Ảnh moit)

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Trần Quốc Khánh, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế đã tổng hợp các thành tựu của Đoàn đàm phán của Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Theo Thứ trưởng, thay vì ký kết FTA thời kỳ đầu với các thị trường (như ASEAN…) có cơ cấu kinh tế tương đồng, Việt Nam đang chuyển hướng mạnh sang các thị trường lớn, có cơ cấu kinh tế bổ sung nhằm tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và thu hút đầu tư. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ký kết FTA với hầu hết các khu vực kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có những hiệp định mang tầm quan trọng rất lớn như: hiệp định FTA Việt Nam – EU và TPP.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã mở rộng quan hệ kinh tế – thương mại của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; hình thành một khung khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được với mặt bằng của thế giới, giúp cho việc quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô phù hợp với thông lệ quốc tế, thu hút các dòng đầu tư từ nước ngoài…

“Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, công tác hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn những hạn chế cần phải nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong thời gian tới. Một số Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác hội nhập, thiếu chủ động trong việc rà soát nhu cầu hội nhập, phối hợp chưa sát sao trong thực hiện nhiệm vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nêu rõ.

'Can chu dong danh gia hoi nhap' - Anh 2

Sau 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam với ASEAN đạt khoảng 22,8 tỷ USD, giảm 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD từ khối này. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Sau khi nghe các báo cáo của Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng các thành viên BCĐLNKT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ trở thành “vùng trũng” tiêu thụ hàng hóa của cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC).

Bởi vì, sau 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam với ASEAN đạt khoảng 22,8 tỷ USD, giảm 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD từ khối này.

Từ đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo, với kim ngạch thương mại như thời gian qua, các bộ, ngành cần đánh giá sự chủ động hội nhập, nhất là những bất cập, yếu kém, tồn tại để từ đó định hướng hoạt động cho thời gian tới.

Về công tác hội nhập quốc tế về kinh tế thời gian qua cũng như định hướng cho công tác này thời gian tới, Phó Thủ tướng đã yêu cầu BCĐLNKT cần đánh giá nghiêm túc những cơ hội và thách thức khi tham gia các cam kết quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và nhanh chóng như hiện nay, cơ hội rất nhiều song thách thức cũng không ít, chỉ khi nào đánh giá đúng tình hình, thách thức mới có thể vượt qua, những cơ hội mới trở thành hiện thực và đất nước mới có thể hội nhập thành công.

Giang Phan