Ngày 9/11, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị “Vận động thực thi hiệu quả chính sách quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong chăn nuôi, trường hợp với kháng sinh và chất cấm”.

Can che tai manh xu ly viec dung chat cam trong chan nuoi - Anh 1

Nhiều nội dung đã được các đại biểu thảo luận như: Làm sao để quản lý tốt hơn việc sử dụng và kinh doanh chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi, nhất là những chất cấm mới; Những biện pháp quản lý và chế tài cần thay đổi như thế nào để có tính răn đe...