Apple vừa ra mắt MacBook Pro 2016 với 2 phiên bản màn hình khác nhau là 13 inch và 15 inch. Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh của bộ đôi laptop này.

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 1

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 2

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 3

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 4

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 5

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 6

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 7

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 8

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 9

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 10

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 11

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 12

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 13

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 14

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 15

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 16

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 17

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 18

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 19

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 20

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 21

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 22

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 23

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 24

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 25

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 26

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 27

Can canh ve dep cua MacBook Pro 2016 - Anh 28

Cấu hình của MacBook Pro 2016.

- Clip trên tay MacBook Pro 2016.

Play

MC (Theo Engadget)