Thủy phi cơ của cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện được vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay Boeing bị mất tích.