Qua công tác địa bàn, CATP Hà Nội và lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận trong thi cử. Các thiết bị này, được thiết kế rất tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.