Đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhấn mạnh biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước tình trạng bạo lực tình dục chính là nâng cao quyền năng của phụ nữ, giúp họ hiểu được quyền cơ bản và tăng cường năng lực để tự bảo vệ mình.