Ngày 1-10, sau khi đến thăm thực địa khu di dân tái định cư Nậm Cản, phường Na Lay, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với cán bộ chủ chốt của thị xã Mường Lay.