Ngày 23/4, phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn phát triển doanh nghiệp tư nhân tổ chức tại Phnôm Pênh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này đã đồng ý bán cho Xênêgan 6.000 tấn gạo tấm, như một nỗ lực ứng cứu khẩn cấp.