Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Kim Yong Il đã nhất trí tăng cường quan hệ chính trị giữa hai nước thông qua việc trao đổi các đoàn cấp cao.