Campuchia và Tổ chức Du lịch Thế giới sẽ phối hợp thực hiện dự án phát triển du lịch và bảo vệ loài cá heo trắng (Irrawaddy) trên đoạn sông Mê Công chảy qua hai tỉnh Crochê và Xtưng Treng, đông bắc Campuchia.