Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng Hoàng thân Norodom Ranariddh là "người học luật mà không biết luật" khi hy vọng thông qua ý kiến Hoàng gia sẽ được trở về tham dự cuộc bầu cử quốc hội năm 2008, bởi bản án của tòa án đối với Hoàng thân vẫn còn nguyên hiệu lực.