Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi lãnh đạo các chính đảng nước này tôn trọng luật pháp, đảm bảo an ninh chính trị xã hội của đất nước trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội đang đến gần.