Theo ông Hun Sen, 75% số cử tri là những người ủng hộ CPP và chỉ còn 25% cử tri ủng hộ các đảng đối lập.