Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định nếu thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sẽ không thành lập chính phủ liên hiệp với đảng Sam Rainsy (SRP).