Ngày 26/6, tất cả 11 chính đảng ở Campuchia đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới bằng nhiều hoạt động để tranh thủ lá phiếu của cử tri.