Theo Thông tư số 04/2015 của Bộ NN-PTNT, kể từ ngày 29.3 bắt đầu cấm xuất khẩu 35 loài thủy sản.

Cụ thể là trai ngọc, cá cháy, cá còm, cá anh vũ, cá hô, cá chìa vôi sông, cá cóc Tam Đảo, cá tra dầu, cá ông sư, cá heo vây trắng, cá heo, cá voi, cá trà sóc, cá rồng, bò biển/cá ông sư, rùa biển, bộ san hô cứng, bộ san hô xanh, bộ san hô đen, bộ san hô đá, rùa da, đồi mồi dứa, đồi mồi, quản đồng, rùa hộp ba vạch (rùa vàng), rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa trung bộ, rùa đầu to, họ ba ba, giải khổng lồ, giải Sin-hoe (giải Thượng Hải), cá lợ thân thấp, cá chép gốc, cá mè Huế, các loài cá dao.

Trường hợp đặc biệt để thực hiện điều ước quốc tế mà VN đã ký kết hoặc gia nhập, các loài thủy sản nêu trên vẫn được xuất khẩu, nhưng thương nhân phải có giấy phép.

P.Vi